• /´redʒimen/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng; điều dưỡng
  follow a strict regimen
  theo một chế độ ăn uống điều dưỡng nghiêm ngặt
  (ngôn ngữ học) quan hệ chi phối (giữa các từ)
  (từ cổ,nghĩa cổ) chế độ, chính thể

  Chuyên ngành

  Y học

  chế độ trị liệu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X