• /'menju/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thực đơn
  (tin học) bảng chọn; menu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lệnh đơn
  display menu
  lệnh đơn hiển thị
  drop-down menu
  lệnh đơn thả xuống
  help menu
  lệnh đơn trợ giúp
  menu selection
  sự lựa chọn lệnh đơn
  pull-down menu
  lệnh đơn kéo xuống
  user menu
  lệnh đơn người dùng
  thanh thực đơn
  trình đơn, menu

  Kinh tế

  thực đơn
  accuracy in menu
  sự chính xác trong thực đơn
  menu board
  bảng thực đơn
  menu cost of inflation
  chi phí "thực đơn" của lạm phát
  menu mix
  phối thể thực đơn
  today's menu
  thực đơn, món ăn (ngày) hôm nay
  tour menu
  thực đơn du lịch

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X