• Xây dựng

  độ chắc sít tương đối

  Kỹ thuật chung

  độ nén tương đối

  Giải thích EN: The ratio of the dry density of soil measured in situ divided by the maximum density of the soil measured in a standardized compaction test. Giải thích VN: Tỷ số tỷ trọng khô tại chỗ chia cho tỷ trọng lớn nhất của đất được đo trong thử nghiệm nén chuẩn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X