• /kəm´pækʃən/

  Toán & tin

  sự nén (dữ liệu)

  Xây dựng

  đầm lèn
  lu lèn
  sự dầm chặt

  Kỹ thuật chung

  nén chặt
  additional compaction
  sự nén chặt lần cuối
  compaction branch of compression curve
  nhánh nén chặt của đường cong nén
  compaction deformations
  sự biến dạng nén chặt
  compaction energy
  năng lượng nén chặt
  compaction ratio
  hệ số nén chặt
  compaction test
  sự thử nghiệm nén chặt
  differential compaction
  nén chặt từng phần
  final compaction
  sự nén chặt lần cuối
  phase of compaction
  giai đoạn nén chặt
  sự ép
  sự ép chặt
  sự lèn chặt
  sự nén
  sự nén chặt

  Giải thích EN: Any process of consolidating granular material by mechanical means. Giải thích VN: Các quá trình nén chặt một vật liệu dạng bột bằng các phương pháp cơ học.

  additional compaction
  sự nén chặt lần cuối
  final compaction
  sự nén chặt lần cuối
  sự nén đất xuống

  Địa chất

  sự lèn chặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X