• Điện

  hệ thống điều khiển bằng rơle

  Đo lường & điều khiển

  hệ thống điều khiển có rơ le

  Giải thích EN: A control system in which the controller reacts only when the error signal has reached a predetermined value. Giải thích VN: Một hệ thống điều khiển trong đó bộ điều khiển phản ứng chỉ khi tín hiệu sai số đạt tới giá trị đặt trước.

  Xây dựng

  hệ thống điều khiển bằng rơ le

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X