• /ri´zistiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chống lại, cưỡng lại
  (vật lý) có điện trở

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  thuần trở
  resistive load
  tải thuần trở

  Kỹ thuật chung

  điện trở
  photo-resistive cell
  tế bào quang điện trở
  resistive attenuator
  bộ suy giảm điện trở
  resistive bridge
  cầu điện trở
  resistive bridge
  cầu đo điện trở
  resistive circuit
  mạch điện trở
  resistive coupling
  sự ghép điện trở
  resistive element
  phần tử điện trở
  resistive flowmeter
  lưu tốc kế có điện trở
  resistive load
  phụ tải điện trở
  resistive load
  tải điện trở
  resistive losses
  tổn hao do điện trở
  resistive thin film
  màng mỏng điện trở
  resistive unbalance
  không cân bằng điện trở (ở đường truyền tải)
  resistive wire
  dây điện trở

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X