• /im´pə:viəs/

  Thông dụng

  Cách viết khác imperviable

  Như imperviable

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không thấm (nước), không lọt qua

  Cơ - Điện tử

  (adj) không thấm, không lọt qua

  Y học

  không thấu qua

  Kỹ thuật chung

  không rò
  không lọt
  impervious imperviable
  không lọt qua
  impervious to dust
  không lọt bụi
  không thấm
  central impervious core earth dam
  đập đất lõi không thấm
  impermeable or impervious
  không thấm chất lỏng
  impervious bed
  lớp không thấm
  impervious blanket
  lớp phủ không thấm nước
  impervious break
  lớp xen không thấm nước
  impervious fill
  khối đắp không thấm
  impervious foundation
  móng không thấm nước
  impervious layer
  lớp không thấm
  impervious layer
  lớp không thấm nước
  impervious liner
  lớp lót không thấm nước
  impervious marerial
  vật liệu không thấm nước
  impervious material
  vật liệu không thấm nước
  impervious rock
  đá không thấm
  impervious soil
  đất không thấm nước
  impervious wall
  tường (vách) không thấm
  impervious wall
  tường không thấm
  không thấm nước
  impervious blanket
  lớp phủ không thấm nước
  impervious break
  lớp xen không thấm nước
  impervious foundation
  móng không thấm nước
  impervious layer
  lớp không thấm nước
  impervious liner
  lớp lót không thấm nước
  impervious marerial
  vật liệu không thấm nước
  impervious material
  vật liệu không thấm nước
  impervious soil
  đất không thấm nước
  không xuyên qua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X