• Thông dụng

  Danh từ

  Sự nối; sự hợp lại
  Vật nối, móc nối; chỗ nối (toa xe lửa, các bộ phận trong mây)
  (điện học) sự mắc, sự nối, cách mắc

  Chuyên ngành

  Y học

  (sự) ghép đôi, kết đôi

  Cơ - Điện tử

  Sự nối, sự ghép, khớp nối, mắt nối (xích), đầunối

  Cơ khí & công trình

  mắt nối (xích)
  sự truyền nối

  Toán & tin

  ghép tương tác

  Vật lý

  cấu ghép
  cấu móc

  Xây dựng

  hộ (nối) cáp
  măngsong nối
  sự ghép tương tác

  Điện

  khớp truyền động

  Điện lạnh

  khớp nối (dây)
  sự đấu

  Điện

  sự ghép điện từ

  Kỹ thuật chung

  bộ ghép
  bộ nối
  khớp trục
  band coupling
  khớp (trục kiểu) đai
  bolt coupling
  khớp trục chốt
  box coupling
  khớp trục kiểu ông
  box coupling
  khớp (trục kiểu) ống
  butt coupling
  khớp trục kiểu ống
  central buffer coupling
  khớp trục đệm giữa
  compensating coupling
  khớp trục đàn hồi
  compensating coupling
  khớp trục linh hoạt
  compensating coupling
  khớp trục mềm
  disk coupling
  khớp (trục hình) đĩa
  flexible coupling
  khớp trục đàn hồi
  flexible coupling
  khớp trục linh hoạt
  flexible coupling
  khớp trục mềm
  flexible coupling
  khớp (trục) đàn hồi
  flexible coupling
  khớp (trục) mềm
  floating coupling
  khớp (trục) tự lựa
  muff coupling
  khớp trục kiểu ống
  muff coupling
  khớp (trục kiểu) ống
  pin coupling
  khớp trục chốt
  pin coupling
  khớp (trục) chốt
  resilient coupling
  khớp trục đàn hồi
  resilient coupling
  khớp trục linh hoạt
  resilient coupling
  khớp trục mềm
  resilient shaft coupling
  khớp trục đàn hồi
  safety coupling
  khớp trục an toàn
  sleeve coupling
  khớp trục kiểu ống
  khớp
  air brake coupling
  khớp hãm khí nén
  articulated coupling
  khớp bản lề
  articulated coupling
  khớp cacđăng
  articulated coupling
  sự nối khớp
  ball and socket coupling
  khớp nối cầu của chìa khóa ống
  ball coupling
  khớp bi
  ball coupling
  khớp cầu
  ball coupling
  sự nối khớp cầu
  band coupling
  khớp (trục kiểu) đai
  band coupling
  khớp đai
  band coupling
  khớp ly hợp kiểu đai
  bayonet coupling
  khớp nối có ngạnh
  bend coupling
  khớp nối khuỷu
  bolt coupling
  khớp trục chốt
  bolt coupling
  khớp bulông chốt
  box coupling
  khớp ống
  box coupling
  khớp trục
  box coupling
  khớp trục kiểu ông
  box coupling
  khớp (trục kiểu) ống
  box coupling
  khớp kiểu măng sông
  box coupling
  khớp nối đối tiếp
  brake coupling
  khớp hãm
  butt coupling
  khớp ống
  butt coupling
  khớp trục
  butt coupling
  khớp trục kiểu ống
  butt coupling
  khớp kiểu măng sông
  butt coupling
  khớp nối đối tiếp
  central buffer coupling
  khớp trục đệm giữa
  claw coupling
  khớp vấu
  closed coupling
  khớp cứng
  clutch coupling
  khớp răng
  clutch coupling
  khớp vấu
  clutch coupling
  khớp li hợp
  compensating coupling
  khớp trục đàn hồi
  compensating coupling
  khớp trục linh hoạt
  compensating coupling
  khớp trục mềm
  coupling (pipecoupling)
  khớp trục
  coupling box
  hộp khớp ly hợp
  coupling joint
  khớp vấu
  coupling joint
  khớp li hợp
  coupling mechanism
  cơ cấu ăn khớp
  coupling sleeve
  khớp nối
  coupling sleeve
  ống lồng nối khớp
  curved-tooth gear coupling
  khớp bánh răng răng cong
  disengaging coupling
  khớp tách
  disengaging coupling
  khớp nhả
  disk coupling
  khớp (trục hình) đĩa
  dog coupling
  khớp vấu
  dog coupling
  khớp mỏ
  drive coupling
  khớp truyền động
  elastic coupling
  khớp đàn hồi
  electromagnetic coupling
  khớp điện tử
  expansion coupling
  khớp tự lựa
  expansion coupling
  khớp nối kéo dài
  expending coupling
  khớp bung
  fast coupling
  khớp cứng
  flange coupling
  khớp bích
  flange coupling
  khớp nối bích
  flanged coupling
  khớp bích
  flanged coupling
  khớp nối bích
  flexible coupling
  khớp trục đàn hồi
  flexible coupling
  khớp trục linh hoạt
  flexible coupling
  khớp trục mềm
  flexible coupling
  khớp (trục) đàn hồi
  flexible coupling
  khớp (trục) mềm
  flexible coupling
  khớp đàn hồi
  flexible coupling
  khớp mềm
  flexible coupling
  khớp nối mềm
  flexible coupling
  khớp nối trục đàn hồi
  flexible coupling
  khớp nối trục mềm
  floating coupling
  khớp (trục) tự lựa
  fluid clutch or fluid coupling
  khớp nối thủy lực
  fluid coupling
  khớp (li hợp) thủy lực
  fluid coupling
  khớp ly hợp thủy lực
  foettinger coupling
  khớp nối kiểu Foeting
  fottinger coupling
  khớp nối kiểu Foeting
  friction coupling
  khớp (ly hợp) ma sát
  friction coupling
  khớp ly hợp ma sát
  friction coupling
  khớp ma sát
  friction coupling
  khớp nối kiểu ma sát
  Gibault coupling
  khớp nối Gibault
  guibo coupling
  khớp nối mềm
  hose connector or union, coupling, nipple
  khớp nối hai đầu ống
  hose coupling
  khớp nối ống (mềm)
  hose coupling
  khớp nối ống mềm
  hose tap coupling
  khớp nối nhánh ống mềm
  hydraulic coupling
  khớp ly hợp thủy lực
  hydraulic coupling
  khớp nối thủy lực
  insulating coupling
  khớp nối cách ly
  jaw coupling
  khớp vấu
  jointed coupling
  khớp cacđăng
  jointed coupling
  khớp nối
  loop coupling
  khớp nối vòng
  loose coupling
  khớp tự do
  muff coupling
  khớp ống
  muff coupling
  khớp trục
  muff coupling
  khớp trục kiểu ống
  muff coupling
  khớp (trục kiểu) ống
  muff coupling
  khớp kiểu mang sông
  muff coupling
  khớp nối đối tiếp
  oldham coupling
  khớp ôldham
  Oldham's coupling
  khớp Oldman
  Oldum coupling
  khớp Oldham
  pawl coupling
  khớp bánh cóc
  permanent coupling
  khớp cứng
  permanent coupling
  khớp không tháo được
  pin coupling
  khớp trục chốt
  pin coupling
  khớp (trục) chốt
  pin coupling
  khớp bulông chốt
  pipe coupling
  khớp nối ống
  plate coupling
  khớp đĩa
  plate coupling
  khớp ly hợp
  plugging coupling
  khớp lồng ống
  quick coupling
  khớp nối nhanh
  quick-release coupling
  khớp nối ngắt nhanh
  quick-release pipe coupling
  khớp nối ống nhả nhanh
  reference coupling
  khớp nối chuẩn
  resilient coupling
  khớp trục đàn hồi
  resilient coupling
  khớp trục linh hoạt
  resilient coupling
  khớp trục mềm
  resilient shaft coupling
  khớp trục đàn hồi
  rigid coupling
  khớp cứng
  rod coupling
  khớp thanh
  rope coupling
  khớp nối cáp
  rotoflex coupling
  khớp nối rotoflex
  rubber coupling
  khớp nối cao su
  rubber doughnut coupling
  khớp nối cao su giảm chấn
  safety coupling
  khớp trục an toàn
  screw coupling
  khớp căng bằng vít
  screw coupling
  khớp căng ren
  screw pipe coupling
  khớp ren nối ống
  screwed pipe coupling
  khớp ren nối ống
  selfsealing coupling
  khớp tự kín
  Seller's coupling
  khớp Seller
  semirigid automatic coupling
  khớp nối tự động nửa cứng
  shaft coupling
  khớp trục
  shaft coupling
  khớp nối trục
  shrouded coupling
  khớp có vỏ bảo vệ
  side buffer screw coupling
  khớp căng bằng vít đệm bên
  sleeve coupling
  khớp ống
  sleeve coupling
  khớp trục
  sleeve coupling
  khớp trục kiểu ống
  sleeve coupling
  khớp kiểu măng sông
  sleeve coupling
  khớp nối đối tiếp
  slide coupling
  khớp trượt
  sliding coupling
  khớp trượt
  slip joint coupling
  khớp tự lựa dọc
  solid coupling
  khớp cứng
  solid coupling
  khớp không tháo được
  spring coupling
  khớp (có) vành
  steel lamination coupling
  khớp (có) nhíp kép
  thimble coupling
  khớp ống
  tube coupling
  khớp nối ống
  tubing coupling
  khớp nối ống
  universal coupling
  khớp cacđăng
  universal joint coupling
  khớp cacđăng
  universal joint coupling
  khớp nối vạn năng
  vernier coupling
  khớp tựa lưng
  vernier coupling
  khớp vạn năng
  vice coupling
  khớp tự lựa
  vice coupling
  khớp vạn năng
  viscous coupling (VC)
  khớp nối nhớt
  Willison coupling
  khớp Willison
  khớp nối
  ball and socket coupling
  khớp nối cầu của chìa khóa ống
  bayonet coupling
  khớp nối có ngạnh
  bend coupling
  khớp nối khuỷu
  box coupling
  khớp nối đối tiếp
  butt coupling
  khớp nối đối tiếp
  expansion coupling
  khớp nối kéo dài
  flange coupling
  khớp nối bích
  flanged coupling
  khớp nối bích
  flexible coupling
  khớp nối mềm
  flexible coupling
  khớp nối trục đàn hồi
  flexible coupling
  khớp nối trục mềm
  fluid clutch or fluid coupling
  khớp nối thủy lực
  foettinger coupling
  khớp nối kiểu Foeting
  fottinger coupling
  khớp nối kiểu Foeting
  friction coupling
  khớp nối kiểu ma sát
  Gibault coupling
  khớp nối Gibault
  guibo coupling
  khớp nối mềm
  hose connector or union, coupling, nipple
  khớp nối hai đầu ống
  hose coupling
  khớp nối ống (mềm)
  hose coupling
  khớp nối ống mềm
  hose tap coupling
  khớp nối nhánh ống mềm
  hydraulic coupling
  khớp nối thủy lực
  insulating coupling
  khớp nối cách ly
  loop coupling
  khớp nối vòng
  muff coupling
  khớp nối đối tiếp
  pipe coupling
  khớp nối ống
  quick coupling
  khớp nối nhanh
  quick-release coupling
  khớp nối ngắt nhanh
  quick-release pipe coupling
  khớp nối ống nhả nhanh
  reference coupling
  khớp nối chuẩn
  rope coupling
  khớp nối cáp
  rotoflex coupling
  khớp nối rotoflex
  rubber coupling
  khớp nối cao su
  rubber doughnut coupling
  khớp nối cao su giảm chấn
  semirigid automatic coupling
  khớp nối tự động nửa cứng
  shaft coupling
  khớp nối trục
  sleeve coupling
  khớp nối đối tiếp
  tube coupling
  khớp nối ống
  tubing coupling
  khớp nối ống
  universal joint coupling
  khớp nối vạn năng
  viscous coupling (VC)
  khớp nối nhớt
  đầu nối
  liên kết
  antenna coupling rate
  tần số liên kết anten
  back coupling
  sự liên kết ngược
  claw coupling
  bộ liên kết móc
  coupling agent
  chất liên kết
  coupling bolt
  bulông liên kết
  coupling box
  măng song liên kết
  coupling coefficient
  hệ số liên kết
  coupling equation
  phương trình liên kết
  coupling rod
  thanh liên kết
  coupling scheme
  sơ đồ liên kết
  coupling shaft
  trục liên kết
  decibels above reference coupling
  dBx trên liên kết tham chiếu
  decibels above reference coupling
  số đexiben trên liên kết huẩn
  electromechanical coupling
  liên kết điện cơ
  electron coupling
  sự liên kết điện tử
  flange coupling
  liên kết cánh dầm
  flange coupling
  liên kết kiểu bích
  flexible coupling
  liên kết đàn hồi
  Frohlich coupling
  liên kết Frohlich
  fundamental coupling
  liên kết cơ bản
  inductive coupling
  độ liên kết từ thông
  j-j coupling
  liên kết j-j
  L-S coupling (russsell-saunders coupling)
  liên kết L-S
  L-S coupling (russsell-saunders coupling)
  liên kết Russell-saunders
  link coupling
  ghép liên kết
  link coupling
  sự phép liên kết
  loose coupling
  liên kết không chắc
  mechanical coupling link
  mắt liên kết
  mechanical coupling link
  vòng liên kết
  mutual coupling
  liên kết tương hỗ
  normal coupling
  liên kết bình thường
  pipe coupling
  măng song liên kết ống
  plain coupling
  liên kết đơn giản
  plate coupling
  liên kết tấm mỏng
  pull-off coupling
  sự liên kết đẩy ra
  Racah coupling
  liên kết Racah
  resistance-capacitance coupling
  sự liên kết trở-kháng
  Russell-Saunders coupling
  liên kết Russell-Saunders
  spin-orbit coupling
  liên kết spin-quỹ đạo
  spin-orbit coupling energy
  năng lượng liên kết spin-quỹ đạo
  star coupling
  liên kết hình sao
  tight coupling
  liên kết mạnh
  vector coupling
  sự liên kết vectơ
  wave coupling
  sự liên kết sóng
  weak coupling
  liên kết yếu
  liên quan
  ghép
  acoustic coupling
  ghép âm thanh
  acoustic coupling
  sự ghép âm
  acoustic coupling
  sự ghép âm thanh
  alternating-current coupling
  ghép dòng xoay chiều
  aperture coupling
  ghép qua lỗ
  back coupling
  ghép ngược
  bayonet coupling
  ghép nối kiểu chốt dài
  beam coupling
  sự ghép chùm
  beam coupling coefficient
  hệ số ghép chùm
  box coupling
  ghép hộp
  cable coupling
  ghép nối cáp
  capacitive coupling
  ghép bằng điện dung
  capacitive coupling
  ghép dung
  capacitive coupling
  sự ghép điện dung
  cascade coupling
  ghép nối tiếp
  cathode coupling
  sự ghép âm cực
  cavity coupling
  ghép hốc
  cavity coupling
  ghép hốc cộng hưởng
  charge coupling
  ghép điện tích
  charge coupling
  sự ghép điện tích
  choke coupling
  ghép bằng cuộn cản
  close coupling
  độ ghép chặt
  close coupling
  sự ghép chặt
  coefficient of coupling
  hệ số ghép
  coefficient of coupling (k)
  hệ số ghép
  common impedance coupling
  ghép trở kháng chung
  complex coupling
  ghép phức
  conductive coupling
  ghép điện dẫn
  counter coupling
  sự ghép bộ đếm
  coupling (pipecoupling)
  ghép nối
  coupling aperture
  khẩu độ ghép
  coupling aperture
  lỗ ghép
  coupling bolt
  bulông ghép
  coupling buffer
  bộ đếm ghép nối
  coupling cable
  cáp ghép nối
  coupling capacitor
  tụ điện ghép
  coupling capacitor
  tụ ghép
  coupling capacitor voltage transformer
  máy biến điện áp kiểu ghép tụ
  coupling circuit
  mạch ghép
  coupling coefficient
  hệ số ghép
  coupling coefficient
  hệ số ghép mạch
  coupling coil
  cuộn ghép
  coupling constant
  hằng số ghép
  coupling crank
  tay quay ghép
  coupling device
  bộ ghép
  coupling efficiency
  hiệu suất ghép
  coupling element
  phần tử ghép
  coupling factor
  hệ số ghép
  coupling factor
  hệ số ghép nối
  coupling hole
  khẩu độ ghép
  coupling hole
  lỗ ghép
  coupling hose
  ống mềm ghép
  coupling impedance
  trở kháng ghép
  coupling loop
  mạch ghép
  coupling loop
  vòng ghép
  coupling loss
  sự mất do ghép nối
  coupling mechanism
  cơ cấu ghép
  coupling network
  mạch ghép
  coupling network
  mạng ghép
  coupling network
  mạng ghép nối
  coupling path
  đường ghép nối
  coupling probe
  đầu dò ghép
  coupling resistance
  điện trở ghép
  coupling resistor
  điện trở ghép
  coupling ring
  vòng ghép nối
  coupling sleeve
  ống ghép nối
  coupling sleeve
  ống trục ghép
  coupling slot
  khẩu độ ghép
  coupling slot
  lỗ ghép
  coupling transformer
  máy biến áp ghép
  critical coupling
  ghép tới hạn
  critical coupling
  ghép tối ưu
  cross coupling
  ghép ngang
  cross coupling
  ghép chéo
  cross coupling
  hệ ghép chéo
  cross coupling
  sự ghép chéo
  Cross System Coupling Facility (XCF)
  phương tiện ghép hệ thống chéo
  cross-coupling
  sự ghép thuận nghịch
  cross-coupling
  sự ghép tương hỗ
  crosstalk coupling
  sự ghép xuyên âm
  dB above reference coupling (DBX)
  DBx-dB trên mức ghép tham chiếu
  diode coupling
  ghép đi-ốt
  direct coupling
  ghép trực tiếp
  direct coupling
  sự ghép trực tiếp
  directional coupling
  sự ghép định hướng
  Distributed Optical Coupling Network (DOCN)
  mạng ghép quang phân bố
  electric coupling
  ghép điện
  electroacoustic coupling factor
  hệ số ghép nối điện âm
  electromagnetic coupling
  ghép điện từ
  electromagnetic coupling
  ghép điện tử
  electromagnetic coupling
  sự ghép điện từ
  electromechanical coupling
  ghép điện cơ
  electromechanical coupling coefficient
  hệ số ghép điện cơ
  electromechanical coupling factor
  hệ số ghép điện cơ
  electron coupling
  sự ghép điện tử
  electron coupling
  sự ghép electron
  electronic coupling
  sự ghép điện tử
  expansion coupling
  mối ghép bù giãn nở
  expansion coupling
  mối ghép bù trừ
  feedback coupling
  ghép hồi tiếp
  flange coupling
  mối ghép bích
  flange coupling
  sự ghép nối bằng bích
  flanged coupling
  mối ghép có bích
  graded coupling loss cable
  cáp ghép nối theo cấp bậc
  grading coupling loss cable
  cáp tổn hao do ghép có bậc
  hydraulic coupling
  ghép thủy lực
  impedance coupling
  ghép tổng trở
  impedance coupling
  ghép trở kháng
  impedance coupling
  sự ghép trở kháng
  impulse coupling
  sự ghép xung lực
  indirect coupling
  sự ghép nối gián tiếp
  induction coupling
  ghép nối cảm ứng
  inductive coupling
  mạch ghép cảm ứng
  inductive coupling
  sự ghép từ tính
  inductive coupling
  sự ghép bằng biến áp
  inductive coupling
  sự ghép cảm ứng
  interference coupling
  sự ghép giao thoa
  interstage coupling
  sự ghép liên tầng
  joint coupling
  sự ghép nối
  line coupling
  sự ghép đường dây
  link coupling
  ghép liên kết
  lobe coupling
  sự ghép bằng búp
  loop coupling
  ghép vòng
  loop coupling
  sự ghép vòng
  loose coupling
  ghép lỏng
  loose coupling
  ghép nối lỏng
  low coupling
  sự ghép nối (mạch) lỏng
  magnetic coupling
  ghép từ tính
  magnetic coupling
  sự ghép từ tính
  magnetic coupling
  sự ghép cảm ứng
  magnetic particle coupling
  ghép nối có phần tử từ
  magnetic-coupling coefficient
  hệ số ghép từ
  mode coupling
  sự ghép kiểu dao động
  MSC (multiplesystems coupling)
  sự ghép đa hệ
  MSC (multiplesystems coupling)
  sự ghép nối nhiều hệ thống
  multiple system coupling (MSC)
  sự ghép đa hệ
  multiple system coupling (MSC)
  sự ghép nối nhiều hệ thống
  multisystem coupling
  sự ghép nhiều hệ thống
  mutual coupling
  mạch ghép hỗ cảm
  mutual coupling
  sự ghép hỗ cảm
  mutual coupling
  sự ghép tương hỗ
  mutual coupling factor
  hệ số ghép tương hỗ
  mutual inductance coupling
  sự ghép hỗ cảm
  normalized coupling coefficient
  hệ số ghép chuẩn hóa
  on-axis coupling factor
  hệ số ghép trên trục
  optical coupling
  ghép quang
  optical coupling
  sự ghép quang
  optimum coupling
  ghép tối đa
  optimum coupling
  ghép tới hạn
  optimum coupling
  ghép tối ưu
  optimum coupling
  sự ghép tối ưu
  overload coupling
  ghép nối quá tải
  parallel coupling
  sự ghép nối song song
  parasitic coupling
  ghép ký sinh
  parasitic coupling
  sự ghép tạp
  polarization coupling loss
  tổn hao do ghép phân cực
  pole sleeve coupling
  sự ghép cáp
  R-C coupling
  cách ghép tầng R-C
  radiation coupling
  ghép bức xạ
  random coupling
  ghép ngẫu nhiên
  reactance coupling
  mạch ghép điện kháng
  reference coupling
  sự ghép chuẩn
  resistance capacity coupling
  sự ghép điện trở-điện dung
  resistance coupling
  ghép điện trở
  resistance coupling
  mạch ghép bằng điện trở
  resistance coupling
  sự ghép điện trở
  resistance-capacitance coupling
  sự ghép liên kháng
  resistive coupling
  sự ghép điện trở
  resonant coupling
  ghép cộng hưởng
  series slot coupling
  ghép khe nối tiếp
  series slot coupling
  sự ghép khe nối tiếp
  shell coupling
  sự ghép vỏ (thiết bị gia công chất dẻo)
  slot coupling
  ghép qua khe (giữa cáp đồng trục và ống dẫn sóng)
  slot coupling
  sự nối ghép khe
  stage coupling
  sự ghép tầng
  static coupling
  ghép tĩnh
  stray coupling
  sự ghép ký sinh
  stray coupling
  sự ghép tạp tán
  strong coupling
  sự ghép nối (mạch) chặt
  stud-retained coupling
  mối ghép bằng vít cấy
  synchronous coupling
  sự ghép đồng bộ
  Terminal Coupling Loss weighted (TCLW)
  suy hao ghép đầu cuối có trọng số
  tight coupling
  độ ghép chặt
  tight coupling
  độ ghép kín (lớn hơn độ ghép tới hạn)
  tight coupling
  ghép chặt
  tight coupling
  sự ghép nối chặt chẽ
  tight coupling
  sự ghép chặt
  transformer coupling
  ghép bằng biến thế
  transformer coupling
  ghép bằng máy biến thế
  transformer coupling
  ghép biến áp
  transformer coupling
  sự ghép bằng biến áp
  transformer coupling
  sự ghép cảm ứng
  transistor coupling
  ghép tranzito
  trunk coupling unit
  thiết bị nối ghép trục chính
  Trunk Coupling Unit (TCU)
  khối ghép trung kế
  unity coupling
  ghép đơn vị
  wave coupling
  sự ghép sóng
  waveguide coupling
  ghép bằng ống dẫn sóng
  nối
  măng sông
  box coupling
  khớp kiểu măng sông
  butt coupling
  khớp kiểu măng sông
  coupling box
  măng song liên kết
  muff coupling
  khớp kiểu mang sông
  pipe coupling
  măng song liên kết ống
  receding coupling
  măng sông chuyên cỡ (ống)
  screw pipe coupling
  măng song nối có ren
  sleeve coupling
  khớp kiểu măng sông
  track rope coupling
  măng song cáp chịu lực
  mối nối
  ống lồng
  coupling box
  hộp ống lồng
  coupling sleeve
  ống lồng nối khớp
  sự bắt bích
  sự ghép nối
  flange coupling
  sự ghép nối bằng bích
  indirect coupling
  sự ghép nối gián tiếp
  low coupling
  sự ghép nối (mạch) lỏng
  MSC (multiplesystems coupling)
  sự ghép nối nhiều hệ thống
  multiple system coupling (MSC)
  sự ghép nối nhiều hệ thống
  parallel coupling
  sự ghép nối song song
  strong coupling
  sự ghép nối (mạch) chặt
  tight coupling
  sự ghép nối chặt chẽ
  sự ghép
  acoustic coupling
  sự ghép âm
  acoustic coupling
  sự ghép âm thanh
  beam coupling
  sự ghép chùm
  capacitive coupling
  sự ghép điện dung
  cathode coupling
  sự ghép âm cực
  charge coupling
  sự ghép điện tích
  close coupling
  sự ghép chặt
  counter coupling
  sự ghép bộ đếm
  cross coupling
  sự ghép chéo
  cross-coupling
  sự ghép thuận nghịch
  cross-coupling
  sự ghép tương hỗ
  crosstalk coupling
  sự ghép xuyên âm
  direct coupling
  sự ghép trực tiếp
  directional coupling
  sự ghép định hướng
  electromagnetic coupling
  sự ghép điện từ
  electron coupling
  sự ghép điện tử
  electron coupling
  sự ghép electron
  electronic coupling
  sự ghép điện tử
  flange coupling
  sự ghép nối bằng bích
  impedance coupling
  sự ghép trở kháng
  impulse coupling
  sự ghép xung lực
  indirect coupling
  sự ghép nối gián tiếp
  inductive coupling
  sự ghép từ tính
  inductive coupling
  sự ghép bằng biến áp
  inductive coupling
  sự ghép cảm ứng
  interference coupling
  sự ghép giao thoa
  interstage coupling
  sự ghép liên tầng
  joint coupling
  sự ghép nối
  line coupling
  sự ghép đường dây
  lobe coupling
  sự ghép bằng búp
  loop coupling
  sự ghép vòng
  low coupling
  sự ghép nối (mạch) lỏng
  magnetic coupling
  sự ghép từ tính
  magnetic coupling
  sự ghép cảm ứng
  mode coupling
  sự ghép kiểu dao động
  MSC (multiplesystems coupling)
  sự ghép đa hệ
  MSC (multiplesystems coupling)
  sự ghép nối nhiều hệ thống
  multiple system coupling (MSC)
  sự ghép đa hệ
  multiple system coupling (MSC)
  sự ghép nối nhiều hệ thống
  multisystem coupling
  sự ghép nhiều hệ thống
  mutual coupling
  sự ghép hỗ cảm
  mutual coupling
  sự ghép tương hỗ
  mutual inductance coupling
  sự ghép hỗ cảm
  optical coupling
  sự ghép quang
  optimum coupling
  sự ghép tối ưu
  parallel coupling
  sự ghép nối song song
  parasitic coupling
  sự ghép tạp
  pole sleeve coupling
  sự ghép cáp
  reference coupling
  sự ghép chuẩn
  resistance capacity coupling
  sự ghép điện trở-điện dung
  resistance coupling
  sự ghép điện trở
  resistance-capacitance coupling
  sự ghép liên kháng
  resistive coupling
  sự ghép điện trở
  series slot coupling
  sự ghép khe nối tiếp
  shell coupling
  sự ghép vỏ (thiết bị gia công chất dẻo)
  stage coupling
  sự ghép tầng
  stray coupling
  sự ghép ký sinh
  stray coupling
  sự ghép tạp tán
  strong coupling
  sự ghép nối (mạch) chặt
  synchronous coupling
  sự ghép đồng bộ
  tight coupling
  sự ghép nối chặt chẽ
  tight coupling
  sự ghép chặt
  transformer coupling
  sự ghép bằng biến áp
  transformer coupling
  sự ghép cảm ứng
  wave coupling
  sự ghép sóng
  sự kết giao
  sự kết hợp
  sự liên kết
  back coupling
  sự liên kết ngược
  electron coupling
  sự liên kết điện tử
  pull-off coupling
  sự liên kết đẩy ra
  resistance-capacitance coupling
  sự liên kết trở-kháng
  vector coupling
  sự liên kết vectơ
  wave coupling
  sự liên kết sóng
  sự móc nối
  sự móc toa
  sự móc/mắc/ nối

  Giải thích EN: 1. a fitting, usually having inside threads only, used to connect two pieces of pipe or hose.a fitting, usually having inside threads only, used to connect two pieces of pipe or hose.2. a device that joins two vehicles, particularly railroad cars.a device that joins two vehicles, particularly railroad cars..

  Giải thích VN: (1) Một bộ nối có các ren bên trong được sử dụng để gắn kết hai miếng hoặc 2 ống./// (2) Dụng cụ này được dùng để liên kết các bộ phận trong phương tiện vận chuyển như toa.

  sự nối

  Địa chất

  khớp ly hợp, sự mắc nối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X