• /ri´və:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trở lại
  (a) reversion to old methods
  (một) sự trở lại những phương pháp cũ
  Quyền đòi lại, quyền thu hồi
  (pháp lý) quyền thừa kế hợp pháp, quyền thừa kế theo luật; tài sản thuộc quyền thừa kế
  Sự trở lại tình trạng cũ, sự trở lại hình thái nguyên thủy
  reversion to type
  (sinh vật học) sự trở lại hình thái tổ tiên, sự lại giống
  Tiền bảo hiểm nhân thọ được trả sau khi chết
  (vật lý), (toán học) sự đảo, sự diễn ngược
  reversion of series
  sự diễn ngược cấp số

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự tái lưu hóa

  Toán & tin

  phép đảo nghịch

  Kỹ thuật chung

  nghịch đảo
  sự đảo
  sự nghịch đảo

  Kinh tế

  quyền thu hồi
  quyền thừa kế
  quyền nhận lại
  sự trở về trạng thái ban đầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X