• Toán & tin

  rầm đỉnh mái

  Xây dựng

  long cốt

  Giải thích EN: The uppermost horizontal supporting member in a roof, to which the common rafters are fastened along the ridge. Giải thích VN: Thành phần chịu lực trên cùng của mái, trên đó các xà được cột dọc theo nóc.

  rầm đinh mái

  Kỹ thuật chung

  rầm nóc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X