• /sə´pɔ:tiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chống, đỡ
  Phụ
  supporting film
  phim phụ (chiếu trước phim chính)
  supporting actor
  diễn viên phụ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đỡ được

  Điện lạnh

  sự ủng hộ

  Kỹ thuật chung

  chịu tải
  load supporting ability of ground
  khả năng chịu tải của đất
  supporting area
  mặt chịu tải
  supporting cap
  năng lực chịu tải
  supporting capacity of soil for the pile
  sức chịu tải của cọc theo đất
  supporting power
  khả năng chịu tải
  supporting power of pile, supporting capacity of pile, load-carrying capacity of pile
  khả năng chịu tải của cọc
  supporting surface
  mặt chịu tải
  chống
  load supporting
  chống đỡ có tải
  nonload supporting
  chống đỡ không tải
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép chống
  self-supporting
  tự đứng (không cần cột chống, giá đỡ, mố, trụ)
  supporting arch
  trụ chống dạng vò vòm (trụ) chống
  supporting bar
  thanh chống đỡ
  supporting brace
  thanh chống chéo
  supporting diagonal
  thanh chống chéo
  supporting diaphragm
  tường chống
  supporting layer
  lớp chống đỡ
  supporting member
  đà chống đỡ
  supporting member
  thanh chống đỡ
  supporting strut
  chân chống
  supporting truss post
  thanh chống đứng của giàn
  supporting wall
  tường chống
  chống đỡ
  load supporting
  chống đỡ có tải
  nonload supporting
  chống đỡ không tải
  supporting bar
  thanh chống đỡ
  supporting layer
  lớp chống đỡ
  supporting member
  đà chống đỡ
  supporting member
  thanh chống đỡ
  đỡ
  gối
  sự chống đỡ
  sự đỡ
  sự tựa
  trụ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X