• /´rivjulit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng suối nhỏ; lạch; ngòi
  rivulets of sweat on his forehead
  mồ hôi chảy ròng ròng trên trán hắn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dòng chảy nhỏ
  dòng suối nhỏ
  lạch
  suối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X