• /bruk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Suối

  Ngoại động từ

  Chịu, chịu đựng; cho phép (dùng với ý phủ định)
  he cannot brook being interfered with
  anh ta không thể chịu được cái lối bị người ta can thiệp vào
  the matter brooks no delay
  việc không cho phép để chậm được

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  suối
  suối nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X