• /ril/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng suối nhỏ

  Nội động từ

  Chảy thành dòng suối, chảy như một dòng suối nhỏ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  rãnh nước xói nhỏ

  Xây dựng

  gương lò nghiêng

  Kỹ thuật chung

  dòng suối nhỏ
  rãnh
  rain rill
  rãnh xói do mưa
  rill drainage
  sự tiêu nước theo rãnh
  rill erosion
  sự xói thành rãnh nhỏ
  wet weather rill
  rãnh xói do mưa
  rãnh xói do mưa
  suối nhỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X