• /´ru:mi/

  Thông dụng

  Tính từ .so sánh

  Rộng rãi (có nhiều không gian chứa đựng đồ vật, người)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  cluttered , cramped , narrow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X