• /kə'pei∫əs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rộng, to lớn, có thể chứa được nhiều
  capacious pockets
  túi to
  capacious memory
  trí nhớ tốt

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  có dung tích lớn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chứa nhiều

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  cramped , small , squeezed , tiny

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X