• /və´lu:minəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lụng thụng, không vừa, rộng thùng thình (về quần áo..); lùng nhùng (về hàng vải)
  Nhiều tập, đồ sộ, phong phú (về sự viết lách)
  a voluminous work
  một tác phẩm gồm nhiều tập
  Viết nhiều sách (nhà văn, tác giả)
  To, to tướng
  a voluminous parcel
  một gói to
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cuộn thành vòng, cuộn thành lớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X