• Kỹ thuật chung

    sự lắp ráp sơ bộ

    Giải thích EN: 1. the removal of bulk material prior to threading metalwork.the removal of bulk material prior to threading metalwork.2. roughening a surface to aid adhesion prior to hot metal spraying.roughening a surface to aid adhesion prior to hot metal spraying. Giải thích VN: 1. sự loại bỏ các vật liệu cồng kềnh trước khi lắp các vật kim loại. 2. làm ráp một bề mặt nhắm tăng độ bám trước sự phun kim loại nóng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X