• /əd´hi:ʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dính chặt vào, sự bám chặt vào
  Sự tham gia, sự gia nhập (một đảng phái)
  Sự trung thành với; sự giữ vững (ý kiến lập trường...)
  Sự tán đồng, sự đồng ý

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự dính, sự bám, sự nối khớp

  Cơ khí & công trình

  sự (dính) bám
  sự bám (keo)

  Ô tô

  độ bám

  Xây dựng

  sự dán dính
  sự dính bám

  Kỹ thuật chung

  cố kết
  kết dính
  work of adhesion
  công tách kết dính
  độ dính
  limit of adhesion
  giới hạn độ dính
  specific adhesion
  độ dính riêng
  lực bám dính
  lực cố kết
  lực dính
  lực dính kết
  bám dính
  adhesion (paint)
  sự bám dính
  adhesion coefficient
  hệ số bám dính
  adhesion prompter
  chất làm tăng bám dính
  adhesion strength test
  thử độ bền bám dính
  adhesion test
  sự thử bám dính
  specific adhesion
  độ bám dính đặc biệt
  sự bám
  sự bám dính

  Giải thích EN: The sticking together of two surfaces in contact as a result of bonds formed with stress or heat..

  Giải thích VN: Sự dính lại với nhau của 2 bề mặt tiếp xúc dưới tác động của nhiệt hay áp suất.

  sự cố kết
  sự dính
  sự dính kết
  sự gắn kết
  sự nối khớp
  sức bám

  Kinh tế

  sự dính chặt

  Địa chất

  sự dính, bám, lực bám dính

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X