• Xây dựng

    sự khóa tuyến

    Giải thích EN: The locking of switches, derails, and the like along a section of track to prevent conflicting train movements or incorrect switch positioning. Giải thích VN: Sự khóa các ghi, sự trật đường, v.v dọc theo một phần của đường ray để ngăn sự chuyển động ngược của tàu hay sự chuyển vị trí ghi không chính xác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X