• /,inkə'rekt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đúng, không chỉnh, sai
  Còn đầy lỗi (sách đưa in...)
  Không đứng đắn (thái độ)

  dasdasd

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X