• /´lɔkiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khoá, chốt
  Sự điều khiển cửa âu

  Chuyên ngành

  Điện

  việc khóa

  Kỹ thuật chung

  cái chặn
  sự bám sát
  sự chắn
  locking of dislocation
  sự chặn lệch mạng
  sự chặn
  locking of dislocation
  sự chặn lệch mạng
  sự chẹn
  sự chốt
  sự khóa
  automatic locking
  sự khóa tự động
  bayonet locking
  sự khóa có chốt cài
  central locking
  sự khóa tập trung
  hydraulic locking
  sự khóa thủy lực
  keyboard locking
  sự khóa bàn phím
  mode locking
  sự khóa kiểu (laze)
  page locking
  sự khóa trang
  phase locking
  sự khóa pha
  route locking
  sự khóa tuyến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X