• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rải cát, sự phủ cát; lớp cát phủ

  Điện lạnh

  đánh (bóng bằng) giấy ráp

  Kỹ thuật chung

  đánh bóng/ mài bằng cát

  Giải thích EN: 1. the process of smoothing or polishing with sand, sandpaper, or other abrasive.the process of smoothing or polishing with sand, sandpaper, or other abrasive.2. the process of covering or mixing with sand.the process of covering or mixing with sand. Giải thích VN: Quy trình làm nhẵn hay đánh bóng bằng cát hay giấy nhám hay các chất đánh nhẵn khác 2. quy trình phủ hay trộn bằng cát.

  lớp cát phủ
  sự mài
  sự nghiền
  sự phủ cát
  sự rải cát

  Xây dựng

  rải cát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X