• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự san bằng; làm nhẵn

  Toán & tin

  sự làm trơn, sự làm nhẵn
  linear smoothing
  [sự san bằng; sự làm trơn] tuyến tính

  Xây dựng

  sự xoa mặt

  Điện lạnh

  sự lọc san bằng

  Điện tử & viễn thông

  sự trơn mềm

  Điện

  tụ làm nhẵn

  Kỹ thuật chung

  làm nhẵn
  exponential smoothing
  làm nhẵn hàm mũ
  smoothing capacitor
  cuộn cản làm nhẵn
  smoothing choke
  mạch làm nhẵn
  smoothing circuit
  bộ lọc làm nhẵn
  smoothing circuit
  mạch làm nhẵn
  smoothing filter
  bộ lọc làm nhẵn
  smoothing press
  điện trở làm nhẵn
  sự gia công tinh
  sự làm bằng
  sự làm nhẵn
  sự làm phẳng
  sự mài nghiền
  sự san bằng
  sự san bằng, làm nhẵn

  Giải thích EN: The process of making a uniformly even surface. Giải thích VN: Sự tạo bề mặt phẳng đều.

  sự sơn
  sự tinh chế
  sự trát
  joint smoothing
  sự trát mạch
  strip smoothing
  sự trát bề mặt rỗ
  uniform smoothing
  sự trát đều bề mặt
  uniform smoothing
  sự trát nhẵn đều

  Kinh tế

  che giấu
  income smoothing
  che giấu thu nhập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X