• /´sændi/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Sandy) người Ê-cốt

  Tính từ .so sánh

  Như cát, có cát, phủ cát
  Có màu cát, hung hung đỏ (tóc); có tóc hung hung (người)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chứa cát
  sandy limestone
  đá vôi chứa cát

  Xây dựng

  pha cát

  Kỹ thuật chung

  cát
  đất cát

  Kinh tế

  có cát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X