• /ʌn´steibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ chuyển động, dễ đổ, không vững chắc, không bền
  an unstable load
  một vật chở nặng không vững chắc
  Dễ thay đổi bất chợt, không lường trước được, không ổn định
  unstable share prices
  giá cổ phần không ổn định
  Không thăng bằng, hay thay đổi, không kiên định (về tâm thần hoặc cảm xúc)
  Dao động, bấp bênh, không tự chủ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không ổn định

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (adj) không bền, không vững chắc, không ổn định

  Hóa học & vật liệu

  không bồn

  Xây dựng

  không bền (vững)

  Kỹ thuật chung

  không bền
  unstable equilibrium
  cân bằng không bền
  unstable equilibrium
  sự cân bằng không bền
  unstable hydrocarbon
  hidrocacbon không bền
  unstable shock
  kích động không bền
  unstable state
  trạng thái không bền
  không cân bằng
  không chắc
  không ổn định
  unstable arc
  hồ quang không ổn định
  unstable completion
  mắt không ổn định
  unstable completion
  thành phần không ổn định
  unstable component
  mắt không ổn định
  unstable compound
  hợp chất không ổn định
  unstable embankment
  nền đắp không ổn định
  unstable flow
  dòng chảy không ổn định
  unstable flow
  dòng không ổn định
  unstable flows
  dòng chảy không ổn định
  unstable fracture
  vết nứt không ổn định
  unstable ground
  đất không ổn định
  unstable jump
  nước nhảy không ổn định
  unstable nucleus
  hạt nhân không ổn định
  unstable oscillation
  dao động không ổn định
  unstable shock
  kích động không ổn định
  unstable slope
  bờ dốc không ổn định
  unstable soil
  đất không ổn định
  unstable state
  trạng thái không ổn định
  unstable system
  hệ không ổn định
  unstable wave
  sóng không ổn định

  Kinh tế

  thị trường không ổn định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X