• /skænt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hiếm, vừa đủ; không nhiều lắm, ít
  to be scant of speech
  ít nói
  scant of breath
  ngắn hơi

  Ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) hà tiện, cho nhỏ giọt

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thiếu (cân lượng...)
  thiếu (cân, lượng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  exiguous , poor , puny , scanty , skimpy , spare , sparse , stingy , thin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X