• /spa:s/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thưa thớt, rải rác, lơ thơ; rải mỏng ra
  sparse hair
  tóc lơ thơ
  a sparse population
  một dân cư thưa thớt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thưa thớt

  Kỹ thuật chung

  hiếm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  full , lush , plentiful

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X