• /´lei¸aut/

  Kỹ thuật chung

  bản mẫu in
  bản thiết kế
  bố trí

  Giải thích VN: Trong ấn loát văn phòng và xử lý từ, đây là quá trình tổ chức văn bản và đồ họa trên một trang. Trong các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, thì đây là sự sắp xếp của các phần tử báo cáo, như các đầu trang và các trường chẳng hạn, trên một trang in.

  bộ thiết bị
  kiến trúc
  architectural and layout situation plan
  bối cảnh kiến trúc quy hoạch
  building layout
  phác họa kiến trúc
  mẫu bố trí
  sơ đồ
  sự bố cục
  sự bố trí

  Giải thích EN: The physical arrangement of workers and machinery in a production system. Also, WORK FLOW LAYOUT. .

  Giải thích VN: Một sự sắp xếp vật lý của công nhân và máy móc trong một quy trình sản xuất. Còn gọi là: WORK FLOW LAYOUT. 

  sự phối hợp
  sự sắp đặt
  sự thiết kế
  sự tổ hợp
  sự vạch tuyến
  layout of road
  sự vạch tuyến đường bộ

  Kinh tế

  bố trí
  cách bố trí
  functional layout
  cách bố trí theo chức năng
  cách bố trí (bàn phím bàn chữ)
  cách trình bày
  chi, tiêu, xuất (tiền)
  dàn bài tổng thể
  đề cương (báo cáo)
  sự giàn trang (một cuốn sách)
  sự lên khuôn
  layout of an article
  sự lên khuôn dàn trang một bài báo
  sự sắp đặt
  sự thiết đặt (nhà máy) dàn bài tổng thể
  sự xếp đặt (văn phòng)
  xếp đặt (văn phòng)

  Địa chất

  sự bố trí, sơ đồ bố trí, bản đồ các công trình mỏ, sự thiết kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X