• /'strætəʤɪ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chiến lược (trong chiến tranh, chiến dịch)
  military strategy
  chiến lược quân sự
  Sự vạch kế hoạch; sự quản lý một doanh nghiệp, điều hành một công việc tốt
  Chiến lược (nhằm một mục đích nhất định)
  economic strategy
  những chiến lược kinh tế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (lý thuyết trò chơi ) chiến lược &95;
  strategy for a game
  chiến lược của một trò chơi
  completely mixed strategy
  chiến lược hoàn toàn hỗn hợp
  dominant strategy
  chiến lược khống chế
  duplicated strategy
  chiến lược lặp
  essential strategy
  chiến lược cốt yếu
  extended strategy
  chiến lược mở rộng
  invariant strategy
  chiến lược bất biến
  mixed strategy
  chiến lược hỗn tạp
  optimal strategy
  chiến lược tối ưu
  pure strategy
  chiến lược thuần tuý


  Kinh tế

  chiến lược
  advertising strategy
  chiến lược quảng cáo
  anti-inflation strategy
  chiến lược chống lạm phát
  brand extension strategy
  chiến lược phát triển hiệu hàng
  bridging the concept and strategy
  bắc cầu giữa khái niệm và chiến lược
  business strategy
  chiến lược kinh doanh
  business-level strategy
  chiến lược kinh doanh (của công ty)
  buy and hold strategy
  chiến lược mua-giữ
  buy and write strategy
  chiến lược mua và ký phát quyền chọn
  communication mix strategy
  chiến lược truyền thông thương mại
  communication strategy
  chiến lược truyền thông
  company strategy
  chiến lược công ty
  competitive strategy
  chiến lược cạnh tranh
  concentrated development strategy
  chiến lược phát triển quy tập
  concentration strategy
  chiến lược tập trung (thị trường...)
  corporate strategy
  chiến lược của xí nghiệp
  corporate-level strategy
  chiến lược cấp công ty
  dispersed development strategy
  chiến lược phát triển khuếch tán
  distribution strategy
  chiến lược phân phối
  dominant strategy
  chiến lược vượt trội
  economic strategy
  chiến lược kinh tế
  endgame strategy
  chiến lược khi suy giảm
  endgame strategy
  chiến lược tàn cục
  foreign market servicing strategy
  chiến lược dịch vụ thị trường ngoài nước
  foreign market servicing strategy
  chiến lược du lịch thị trường ngoài nước
  harvesting strategy
  chiến lược thu hoạch ngắn hạn
  investment strategy
  chiến lược đầu tư
  investment strategy committee
  ủy ban chiến lược đầu tư
  market strategy
  chiến lược thị trường
  marketing strategy
  chiến lược tiếp thị
  media strategy
  chiến lược truyền thông
  mixed strategy
  chiến lược hỗn hợp
  money management strategy
  chiến lược đầu tư (tiền tệ)
  penetration strategy
  chiến lược thâm nhập (thị trường)
  portfolio strategy
  chiến lược phố đầu tư
  product strategy
  chiến lược sản phẩm
  product-market strategy
  chiến lược sản phẩm -thị trường
  profit impact of market strategy
  tác động lợi nhuận của chiến lược thị trường
  pull strategy
  chiến lược kéo
  segmentation strategy
  chiến lược phân khúc (thị trường)
  short-term strategy
  chiến lược ngắn hạn
  strategy of economic development
  chiến lược phát triển kinh tế
  strategy of global interdependence
  chiến lược liên thuộc toàn cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X