• /ˈbluˌprɪnt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thiết kế, lên kế hoạch

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bản đồ kế hoạch chi tiết
  kế hoạch chi tiết
  sự in phơi

  Kỹ thuật chung

  bản in lam, bản thiết kế chi tiết
  bản thiết kế nhà
  lơ bột
  sự in lam
  sự in phơi (xanh)
  sự sao chụp

  Kinh tế

  bản in phơi
  bản kế hoạch (chi tiết)
  bản sơ đồ
  bản thiết kế
  sơ đồ thiết kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X