• (đổi hướng từ Scrimped)
  /skrimp/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Tằn tiện, bủn xỉn, keo kiệt

  Ngoại động từ

  Làm cho nhỏ lại, làm cho bé lại, làm cho hẹp lại
  Cho nhỏ giọt; chắt bóp

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X