• /stint/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hạn chế cung cấp; sự hạn chế cố gắng, sự không làm hết sức mình
  to labour without stint
  lao động hết sức mình
  Phần việc
  to do one's daily stint
  hoàn thành phần việc hằng ngày
  without stint
  không giữ lại; hào phóng, thoải mái

  Ngoại động từ

  Hà tiện; hạn chế
  (từ cổ,nghĩa cổ) ngừng, thôi (không làm việc gì)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phận sự

  Kinh tế

  công việc chỉ định phải làm
  nhiệm vụ được giao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X