• /pintʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái vấu, cái véo, cái kẹp; sự véo, sự kẹp
  to give someone a pinch
  véo ai một cái
  Nhúm, lượng nhỏ
  a pinch of salt
  một nhúm muối
  a pinch of snuff
  một nhúm thuốc hít
  (nghĩa bóng) sự giằn vặt, sự dày vò; cơn túng quẫn
  the pinch of poverty
  cảnh nghèo túng giày vò
  the pinch of hunger
  cơn đói cồn cào
  Lúc gay go, lúc bức thiết
  to come to a pinch
  đến lúc gay go; đến lúc bức thiết
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự ăn cắp
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự bắt, sự tóm cổ

  Ngoại động từ

  Ngắt, vấu, véo, kẹp
  Bó chặt (chân), làm đau, làm tức (ai)
  the new shoes pinch me
  đôi giày mới bó chặt làm đau chân tôi
  (nghĩa bóng) làm cồn cào (đói), làm tê buốt; làm tái đi (rét)
  to be pinched with cold
  rét buốt, tái đi vì rét
  to be pinched with hunger
  đói cồn cào
  Cưỡng đoạt
  to pinch money from (out of) someone
  cưỡng đoạt tiền của ai
  Són cho (ai cái gì)
  to pinch someone in (of, for) food
  són cho ai một tí đồ ăn
  Giục, thúc (ngựa trong cuộc chạy đua)
  (hàng hải) cho (thuyền) đi ngược chiều gió
  (từ lóng) ăn cắp, ăn trộm, chôm
  (từ lóng) bắt, tóm cổ, bỏ vào tù

  Nội động từ

  Bó chặt, làm đau, làm tức (giày chặt)
  Keo cú, keo kiệt, vắt cổ chày ra nước
  that is where the shoe pinches
  khó khăn là chỗ ấy; rắc rối phiền toái là chỗ ấy
  pinch and save/scrape
  chắt bóp; hà tiện, bủn xỉn
  pinch something off/out
  vặt, ngắt (cái gì)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự teo
  teo đi
  thắt lại

  Y học

  kẹp da, cấu véo

  Điện

  cái vấu

  Điện lạnh

  chuôi kẹp
  thiết bị thắt

  Điện

  thúc giục

  Kỹ thuật chung

  cặp
  chỗ thắt
  cylindrical pinch
  chỗ thắt hình trụ
  cylindrical pinch
  chỗ thắt từ
  magnetic pinch
  chỗ thắt hình trụ
  magnetic pinch
  chỗ thắt từ
  pinch effect
  chỗ thắt hình trụ
  pinch effect
  chỗ thắt từ
  reversed field pinch
  chỗ thắt trường đảo
  reversed-field z pinch
  chỗ thắt chữ z của trường đảo
  theta pinch
  chỗ thắt theta
  kẹp
  kẹp chặt
  ngàm
  sự ép
  sự nén
  sự thắt
  reversed field pinch
  sự thắt trường đảo
  Z pinch
  sự thắt Z
  sự thắt lại
  sự vát nhọn
  pinch-out
  sự vát nhọn (mạch)
  sự vát nhọn (mạch)
  vát nhọn
  pinch-out
  sự vát nhọn (mạch)
  pinch-out trap reservoir
  bẫy chứa dạng vát nhọn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X