• /kə:´teil/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cắt, cắt bớt, rút ngắn
  to curtail expenses
  cắt bớt các khoản chi tiêu
  to curtail a speech
  rút ngắn bài nói
  Lấy đi, tước, cướp đi
  to curtail someone of his privileges
  tước đặc quyền của ai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  rút ngắn

  Kỹ thuật chung

  rút ngắn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X