• (đổi hướng từ Seceding)
  /si´si:d/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Rút ra khỏi (tổ chức...); ly khai
  (kỹ thuật) cắt chích

  Danh từ

  Keo dán xêcôtin

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  combine , come in , join , unite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X