• Kỹ thuật chung

    kính an toàn

    Giải thích EN: A complex laminated glass that can withstand the impact of bullets or explosions. Giải thích VN: Thủy tinh nhiều lớp phức hợp có khả năng chịu được đạn bắn và nổ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X