• Hóa học & vật liệu

  bột giấy bán hóa học

  Giải thích EN: Pulp produced from raw material by chemical and mechanical means. Giải thích VN: Bột giấy được sản xuất từ vật liệu thô bằng phương pháp cơ hóa.

  Kỹ thuật chung

  bột giấy bán hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X