• Kỹ thuật chung

    ống nạp bán dẫn

    Giải thích EN: A tube that prevents the premature detonation of static electric charges, used to load blasthole explosives. Giải thích VN: Một ống dùng để ngăn nổ tĩnh điện, sử dụng để nạp trong các thiết bị kích nổ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X