• /´premə¸tjuə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sớm (xảy ra trước thời gian mong đợi); đẻ non (trẻ con)
  premature death
  sự chết non, sự chết yểu
  premature birth
  sự đẻ non
  premature senility
  lão suy sớm (già yếu)
  Hấp tấp, vội vã (hành động quá gấp gáp)
  a premature decision
  một quyết định hấp tấp

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chín đầu mùa
  chín sớm
  được thu hái sớm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X