• /´sə:vou¸moutə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Động cơ phụ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  động cơ trợ động, động cơservo

  Điện

  động cơ phụ động

  Điện lạnh

  động cơ secvo
  động cơ thừa hành

  Điện

  động cơ trợ lực

  Giải thích VN: Động cơ ở phần xuất trong hệ thống chỉnh cơ tự động.

  Đo lường & điều khiển

  mô tơ cho cơ cấu phụ

  Giải thích EN: An electric, hydraulic, or other type of motor that drives a servomechanism. Also, SERVO. Giải thích VN: Một loại mô tơ chạy bằng thủy lực hoặc điện có thể vận hành cơ cấu phụ.

  Kỹ thuật chung

  động cơ trợ động
  AC servomotor
  động cơ trợ động AC
  động cơ tùy động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X