• Kỹ thuật chung

    trục cân bằng

    Giải thích EN: The process by which a mass is redistributed and attached to a rotating body to reduce centrifugal force induced by vibrations. Giải thích VN: Một quy trình qua đó một khối lượng được phân phối lại và gắn với thân quay nhằm giảm lực ly tâm tạo ra bởi độ rung.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X