• Kỹ thuật chung

    bàn thử dao động

    Giải thích EN: A procedure for testing a given object by subjecting it to controlled mechanical vibrations. Giải thích VN: Một quy trình dùng để thử cho một vật nhất định bằng cách ép nó vào các chuyển động vật lý có điều khiển.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X