• Cơ khí & công trình

    ren sắc hình chữ V

    Giải thích EN: A screw thread whose included angle is approximately 60°, thus producing a sharp crest and root. Giải thích VN: Một ren đai ốc góc của nó xấp xỉ 60°, và như vậy có thể giảm các gò và gốc sắc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X