• /ʃoul/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nông, cạn, không sâu (nước)

  Danh từ, số nhiều shoals

  Chỗ nông, chỗ cạn (nước)
  Bãi cát ngầm
  steer way from the shoals
  lái tàu tránh các bãi các ngầm
  ( số nhiều) (nghĩa bóng) những nguy hiểm ngấm ngầm, những khó khăn lẩn khuất

  Nội động từ

  Trở nên nông; trở nên cạn, cạn đi

  Danh từ

  Đám đông, số đông
  shoals of people
  nhiều đám đông người
  to get letters in shoals
  nhận được nhiều thư
  Đàn cá

  Nội động từ

  Tụ tập thành đàn, hợp thành đàn (cá)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bãi nông (địa lý)

  Kỹ thuật chung

  làm cạn
  làm nông
  bãi cạn

  shoaling

  hiệu ứng nước nông

  Kinh tế

  chỗ nông
  đàn
  đàn cá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  shallow , bank , bar , bar.--a. shallow , crowd , flock , group , horde , mass , reef , sandbank , sandbar , school

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X