• /hɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bầy người (nguyên thuỷ); bộ lạc du cư
  Lũ, đám
  hordes of people
  những lũ người
  a horde of insects
  đám côn trùng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  band , crew , crowd , crush , drove , everybody , gang , gathering , host , jam , mob , multitude , press , push , squash , swarm , troop , turnout , wall-to-wall , flock , mass , ruck , throng , army , cloud , legion , score , clan , group , multitude (nomadic andpredatory) , pack , tribe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X