• Kỹ thuật chung

    hàn tại xưởng

    Giải thích EN: A weld made in a workshop before a piece is delivered; other welds may be necessary during assembly in the field. Giải thích VN: Một mối hàn được tiến hành ở xưởng trước khi một món hàng được giao; các mối hàn có thể cần thiết trước khi lắp đặt tại công trình.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X