• (đổi hướng từ Welds)
  /weld/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) mối hàn

  Ngoại động từ

  (kỹ thuật) hàn; hàn lại
  to weld parts together
  hàn các bộ phận lại với nhau
  to weld a boiler
  hàn một nồi hơi
  (nghĩa bóng) thống nhất, gắn chặt, gắn kết (người, vật) thành một tổng thể có hiệu quả
  arguments closely welded
  những lý lẽ gắn bó với nhau

  Nội động từ

  (kỹ thuật) chịu hàn, có thể hàn được (sắt..)
  brass welds with difficulty
  đồng khó hàn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hàn [mối hàn]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Mối hàn, (v) hàn

  Hóa học & vật liệu

  sự hàn

  Giải thích VN: Việc gắn các kim loại với nhau bằng nhiệt độ cao hơn 6000C khi các kim loại chính đạt được đến điểm chảy.đũa hàn thương được dùng để đắp thêm kim loại vào mối hàn.

  Kỹ thuật chung

  đường hàn
  axis of weld
  trục đường hàn
  face of weld
  mặt đường hàn
  fillet weld
  đường hàn góc
  location of a weld bead
  vị trí đường hàn
  longitudinal fillet weld
  đường hàn góc theo phương dọc
  oblique fillet weld
  đường hàn góc nghiêng
  pitch of weld
  bước đường hàn
  plug weld
  đường hàn có lỗ
  plug weld
  đường hàn mộng
  throat of weld
  bề dày đường hàn
  weld cavity
  rỗ kim (đường hàn, mối hàn)
  weld checking
  kiểm soát đường hàn
  weld crack
  đường hàn nứt
  weld flaw
  rỗ kim (đường hàn, mối hàn)
  weld length
  chiều dài đường hàn
  weld metal area
  diện tích tiết diện đường hàn
  weld pass
  đường hàn đứt
  weld seam
  vết hàn, đường hàn
  weld size
  kích thước đường hàn
  weld, crack
  đường hàn đứt
  liên kết hàn
  jump weld
  liên kết hàn hình T
  single-bevel weld joint
  liên kết hàn góc nhọn
  hàn
  hàn điện
  electric butt weld
  hàn điện tiếp xúc
  electric weld casing
  ống chống nối bằng hàn điện
  mối hàn

  Giải thích VN: Việc gắn các kim loại với nhau bằng nhiệt độ cao hơn 6000C khi các kim loại chính đạt được đến điểm chảy.đũa hàn thương được dùng để đắp thêm kim loại vào mối hàn.

  vách hàn
  weld seam
  vạch hàn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bond , braze , cement , combine , fix , fuse , join , link , solder , unite , bind , connect

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X