• Hóa học & vật liệu

  gen silic

  Thực phẩm

  silicagen (khử ẩm)

  Xây dựng

  silicagen (chất chống ẩm)

  Điện lạnh

  silicagel
  silica gel absorption system
  hệ thống lạnh hấp thụ silicagel
  silica gel dehumidification
  khử (hút) ẩm bằng silicagel
  silica gel dehumidifier
  máy hút ẩm bằng silicagel

  Kỹ thuật chung

  chất hút ẩm
  silicagen
  blue silica gel
  silicagen màu lơ
  blue silica gel
  silicagen xanh
  silica gel absorption purifier
  bộ lọc bằng hấp thụ của silicagen
  silica gel absorption purifier
  phin lọc bằng hấp thụ của silicagen
  silica gel absorption refrigeration
  làm lạnh bằng hấp thụ của silicagen
  silica gel absorption system
  hệ (thống) lạnh hấp thụ silicagen
  silica gel bed
  lớp silicagen
  silica gel dehumidification
  hút ẩm bằng silicagen
  silica gel dehumidification
  khử ẩm bằng silicagen
  silica gel dehumidifier
  máy hút ẩm bằng silicagen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X