• /'siɳgli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đơn độc, một mình, đơn thương độc mã
  Lẻ, từng người một, từng cái một

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đơn
  một lần

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  together

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X